Symptom vid hydrocefalus

Normaltryckshydrocefalus (NPH) är en relativt okänd sjukdom som ofta av misstag diagnostiseras som demens, Alzheimer, Parkinson eller ME Trötthetssyndrom. För ME, Alzheimer, Parkinson och NPH Hydrocefalus överensstämmer symptombilderna till 75-85%, därav den stora risken för misstag med diagnoser.

En orsak till detta är att symptomen liknar demens med gångrubbningar, förvirring, förlorad balansförmåga, förlorad minnesfunktion och mycket svår urininkontinens samt att det framför allt är personer över 55 år som drabbas. Dock förekommer detta även för barn, men kallas då vanligen vattenskalle.

Erfarenheter har visat att många av demenspatienterna egentligen, i själva verket kan lida av NPH. Denna patientgrupp behandlas genom insättning av en shunt, som hjälper patienten att reglera flöde och tryck. Patienter som får korrekt diagnos kan efter behandling i regel återgå till ett normalt liv.