Hydrocefalus-NPH

Patient- och anhörigföreningen Hydrocefalus-NPH

Patient- och anhörigföreningen Hydrocefalus-NPH bildades under början av 2010.

Initiativtagare är Sten Hillgard, Göteborg, som själv drabbades av hydrocefalus och levde med detta under 9 år. Dock kunde det räckt med 6 månader om inte den första diagnosen varit HELT FEL.

Syftet med hemsidan Du nu besöker är att hjälpa sjuka och deras anhöriga att hitta rätt i de här svåra frågorna. Samt att säkerställa att RÄTT diagnos blir ställd för att undvika långt och stort lidande för den drabbade och för de anhöriga, liksom för sjukvården och skattebetalarna.